Skelbiam.eu Taisyklės bei Atsakomybės apribojimas.


- Skelbiam.eu administracija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti Skelbiam.eu paslaugų taisykles.

- Skelbiam.eu draudžia talpinti skelbimus, kurių turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos Įstatymams, tarptautinėms sutartims ir skelbimų, prieštaraujančių etikos normoms.

- Skelbiam.eu neatsako už bet kokio tipo žalą patirtą naudojantis šia sistema.

- Skelbiam.eu neatsako už skelbimo turinio patikimumą bei kontekstą.

- Skelbiam.eu sistema leidžia visiems pageidaujantiems vartotojams patalpinti skelbimus, tačiau draudžia talpinti kelis vienodus skelbimus. Tokie skelbimai bus šalinami, o vartotojai gali būti blokuojami.

- Skelbiam.eu draudžia talpinti melagingus skelbimus. Pastebėję tokių skelbimų ar skelbimų pažeidžiančių Skelbiam.lt nustatytas taisykles, prašome pranešti šios sistemos administracijai el. paštu .

- Skelbiam.eu sistemos administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais.

- Skelbiam.eu neatsako už sistemos veiklos sutrikimus, prarastus skelbimus ar jų vėlavimą.

Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis prašome nesinaudoti Skelbiam.eu sistema. Vartotojai nesilaikantys šių taisyklių gali būti šalinami be išankstinio perspėjimo. *Pašalintų vartotojų skelbimai taipogi bus trinami.